U bent op de infosite Gebruikerssite Online systeem
Français English
vorming en opleiding

We organiseren een online basisopleiding, verdiepingssessies, intervisie en op vraag ook in-service training. Deelnemers waarderen deze opleidingssessies met gemiddeld 9 op 10, met een score van minstens 8 op álle aspecten: inhoud, didactische aanpak, praktische bruikbaarheid, locatie en catering.

De basisopleiding is gebaseerd op het boek Samen werken aan kwaliteit (Vyt, 2018). We bespreken de voorwaarden, basisfuncties, principes en elementen van een kwaliteitszorgsysteem. We bespreken basismethoden (probleemanalyse, prioritering, procesanalyse en projectbeheer), de vereisten voor integratieve kwaliteitszorg, het werken met metingen, bevragingen, projecten, procedures en indicatoren. We verklaren het PROSE model en het PROSE Online Digitaal Systeem (PODS) en passen verschillende onderdelen toe met voorbeelden en oefeningen. De basisopleiding wordt als online training georganiseerd met 4 tot 6 deelnemers, zodat heel interactief en doelgericht kan gewerkt worden. Deelnemers nemen op voorhand hoofdstukken in 2 tot 3 etappes door. Bij elk van de etappes is er een online sessie (tweemaal 3 uren of driemaal 2 uren). Op basis van de deelname aan de sessies en een toets wordt een getuigschrift verstrekt. De totale kostprijs van de online training bedraagt 180€ per deelnemer; voor PROSE-abonnees is dit slechts 120€. In 2021 wordt voor abonnees een verlaagde deelnameprijs van slechts 90€ toegepast. Men kan zich op voorhand als kandidaat aanmelden. De planning van de online sessies gebeurt dan in overleg met de deelnemers.

Bij verdiepingssessies wordt ingegaan op specifieke aspecten van beleidsvoering, methoden en technieken van kwaliteitszorg aan de hand van ervaringen en vragen van de deelnemers. In-service training gebeurt op aanvraag en afgestemd op de aanvragende organisatie.

Interesse? U kan vrijblijvend uw interesse tonen of inschrijven door ons een bericht te sturen.