U bent op de infosite Gebruikerssite Online systeem
Français English
realisaties en partners in projecten

In de afgelopen 20 jaren hebben we verschillende projecten en PROSE-versies succesvol gerealiseerd:

Ontwikkelde specifieke versies: voor het hoger, secundair en volwassenenonderwijs, voor de geestelijke gezondheidszorg, het algemeen welzijnswerk, centra voor revalidatie en begeleiding van personen met een beperking (i.s.m. VSO), voor opleidingscentra voor personen met een beperking (i.s.m. FeToC), voor bijzondere jeugdbijstand (i.s.m. de Vlaamse koepelorganisaties), voor residentiële ouderenzorg, voor praktijkopleidingen (Syntra Vlaanderen), praktijkscholen in Nederland, voor de kinderopvang (i.s.m. het Vlaams Welzijnsverbond en 'tOpzet-KULeuven) en voor maatwerkbedrijven.

Projecten: PROSE is o.a. toegepast in een landelijk project kwaliteitszorg door de Beroepsverenigingen Kinesitherapie, bij een project om in Suriname kwaliteitszorg te implementeren aan de pedagogische instituten (i.s.m. VVOB), in een project voor universiteiten in Ecuador bij de ontwikkeling van hun kwaliteitszorgsysteem (VLIR-UOS), bij de ontwikkeling van een kwaliteitsindicatorensysteem in de eerstelijnszorg (i.s.m. SEL Gent), in een project voor het evalueren van interdisciplinaire samenwerking in ouderenzorg (PXL), in een project rond vakoverschrijdende samenwerking in secundair onderwijs (i.s.m. Arteveldehogeschool), en in een onderzoeksproject voor diensten acute geriatrie in algemene ziekenhuizen (BVGG & UGent).

Het project voor bijzondere jeugdbijstand (2015) werd gerangschikt in de top-3 van de meest geslaagde maatschappelijke projecten gesponsord door Cera Foundation. De toepassing van PROSE werd in 2013 erkend als example of best practice door de European Organization for Quality. We hebben diensten verleend aan kenniscentra en agentschappen zoals PROCURA en VLAIO. Op Europees niveau hebben we samengewerkt met EURASHE, ENQA en EADTU. AQARTO PROSE levert ook diensten aan agentschappen van de Europese Commissie.