U bent op de infosite Gebruikerssite Online systeem
Français English
ondersteuning en advies

De basisvisie van waaruit PROSE vertrekt, namelijk duurzame integratieve kwaliteitszorg, is vastgelegd in het boek Samen werken aan kwaliteit (Vyt, 2018). PROSE-gebruikers kunnen een beroep doen op verschillende vormen van ondersteuning door PROSE-experts vanuit het agentschap AQARTO. We hebben meer dan 25 jaar ervaring in het werken aan projecten en het leveren van advies, zowel aan heel kleinschalige organisaties als aan grote organisaties en netwerken (o.a. de Europese Commissie).

Abonnees kunnen telefonisch, via Skype of via e-mail gratis advies vragen, of een beroep doen op advies & begeleiding of vorming & training op maat. Bij dienstverlening ter plaatse bedraagt het honorarium 60 €/uur (excl. btw) voor advies & begeleiding, en 120 €/uur (excl. btw) voor vorming & training aan groepen. Abonnees kunnen ook terecht op de gebruikerssite, waar men ervaringen kan uitwisselen met andere gebruikers, tips kan consulteren, en bijkomende ondersteunende documenten kan downloaden.