Corporate website Gebruikerssite Online diagnostiek
Français English
vorming & congressen

U kunt online registreren. Hierbij moet u de identificatiecode en uw gegevens invullen. Het bedrag schrijft u over op 776-5962121-16 van PROSE (Wielewaal 1, BE-9820 Merelbeke) met het referentienummer (identificatiecode) en uw familienaam.


Komende activiteiten waaraan u kunt deelnemen

Opleidingsreeks Werken aan kwaliteit met PROSE herfst 2011
Op deze sessies (totaal 12u) worden de belangrijkste elementen van kwaliteitszorg, een kwaliteitssysteem, het PROSE model en de PROSE Online Diagnostics in kleine groep besproken: kwaliteitsplanning, diagnose, prioritering, opmaken van priac, opvolgen van verbeterplannen. Men kan kiezen tussen dag-, namiddag- of avondformule. De sessies worden geleid door Filip De Baets, Friedel Verhaeghe en Andre Vyt. Het aantal deelnemers is beperkt. Het inschrijvingsgeld bedraagt 363,00 euro voor personen uit organisaties met een PROSE-lidmaatschap. De tweede persoon uit dezelfde organisatie betaalt slechts 242,00 euro. Indien er nog plaats vrij is, kunnen anderen aansluiten tegen 484,00 euro. Lunch of avondmaal is inbegrepen. Identificatiecodes:
OROVNM1011
(namiddagformule in Hasselt op 19 en 26 oktober 14-20u voor sector Onderwijs & Vorming)
OROVAV1111 (avondformule in Gent/Merelbeke op 16, 23 en 30 november 17-21u voor sector Onderwijs & Vorming
ORGWNM1011 (namiddagformule in Mechelen op 13 en 18 oktober 14-20u voor sector Gezondheid & Welzijn
ORGWDA1111 (dagformule in Gent op 29 november en 13 december 10-16u voor sector Gezondheid & Welzijn
U kunt online registreren.

Programma pdf

 


Voorbije evenementen

Opleidingsreeks Werken aan kwaliteit met PROSE lente 2011 (Gent/Merelbeke)
Op deze sessies (totaal 12u) worden de belangrijkste elementen van kwaliteitszorg, een kwaliteitssysteem, het PROSE model en de PROSE Online Diagnostics in kleine groep besproken: kwaliteitsplanning, diagnose, prioritering, opmaken van priac, opvolgen van verbeterplannen. Men kan kiezen tussen dagformule, avondformule en weekenformule. Hhet aantal deelnemers is beperkt. Het inschrijvingsgeld bedraagt 363,00 euro voor personen uit organisaties met een PROSE-lidmaatschap. De tweede persoon uit dezelfde orgfanisatie betaalt slechts 242,00 euro.

3 juni 2010: Colloquium Kwaliteitszorg in Gezondheidszorg & Welzijn (Gent)
Dit colloquium wordt georganiseerd door het PROSE Kwaliteitszorgnetwerk i.s.m. het Vlaams Welzijnsverbond, VSO/MOSO, Jongerenwelzijn en PPG/PPJ, naar aanleiding van het tienjarig bestaan van PROSE. Stefaan Van Mulders (administrateur-generaal Agentschap Jongerenwelzijn) belicht enkele accenten vanuit het Vlaams beleid. Friedel Verhaeghe (Vereniging Ons Tehuis, Ieper) presenteert de concrete weg naar het bereiken van een PROSE kwaliteitslabel als erkenning van hun kwaliteitszorgsysteem. Prof. Andre Vyt stelt de diagnostiek voor inzake "De menselijke organisatie" en "interdisciplinairitei" als elementen van basiskwaliteit. Vanuit verschillende voorzieningen worden concrete ervaringen en projecten met kwaliteitszorg op basis van PROSE-instrumentarium belicht: Geestelijke Gezondheidszorg (Bart Biesbroeck, Feniks), Jeugdzorg en Bijzondere Jeugdbijstand (Angelique Blomme, Golfbreker) en Revalidatie en Zorg voor Personen met een beperking (Eva De Stecker, West-Vlaamse Dienst voor Sociale Integratie, en Dirk Brejou, Schoonderhage). PROSE-leden betalen 48,40 euro, anderen 72,60 euro. Lunch is inbegrepen. Deelnemers ontvangen een documentatiemap.

Gedetailleerd programma pdf
Lijst met deelnemers pdf
 

Woensdagen 26 mei, 2 juni en 16 juni 2010: opleiding Werken aan kwaliteitszorg in O&V met PROSE (Merelbeke)
Dit is een herneming van een opleidingsreeks die reeds 5 maal succesvol is georganiseerd. Deze reeks is specifiek gericht naar leden uit de sector Onderwijs & Vorming, prioritair voor medewerkers uit het volwassenenonderwijs en secundair onderwijs. In 3 sessies van telkens 4 uren krijgen de deelnemers een intensieve vorming in basisprincipes en technieken van kwaliteitszorg, werken met PROSE en PODS, opbouw van een kwaliteitszorgsysteem, werken met bevragingen, evaluatiegroepen, indicatoren, procesbeheersing en verbeterplannen. Het aantal deelnemers is beperkt tot max. 6 personen, aangezien er interactief en toepassingsgericht wordt gewerkt. Zowel de inhoud als de werkformule wordt sterk afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de deelnemers. Er wordt voorrang gegeven aan kwaliteitsmedewerkers van instellingen met een PROSE-lidmaatschap. Leden kunnen op het einde een aanvraag indienen tot erkenning als PROSE-expert. De inschrijvingskost bedraagt 363,00 euro voor leden en 484,00 euro voor niet-leden. Catering (avonddiner) en documentatie is inbegrepen. Leden die deelnemen ontvangen ook een gratis pakket online credits ter waarde van 50 euro. De sessies vinden plaats op woensdagavond. Identificatiecode: OVOP0410. U kunt online registreren

25 maart 2010: Congres Kwaliteitszorg in Onderwijs, Opleidng en Vorming (Brussel)
Op donderdag 25 maart vond in Brussel (Consciencegebouw) het PROSE congres kwaliteitszorg plaats voor onderwijs, opleiding en vorming. Er waren 12 presentaties. In de voormiddagsessie waren er keynote presentaties van deskundigen uit Luik, Lausanne en Straatsburg. In de namiddagsessies kwamen zowel praktijkgerichte als beleidsgerichte aspecten aan bod. Het congres is gericht naar alle niveaus en vormen van onderwijs.

Maandag 22 februari 2010: Avondsessie Online diagnostiek (Antwerpen)
Op deze avondsessie (2,5 uur) werden de mogelijkheden van PODS (PROSE Online Diagnostics System) concreet gedemonstreerd via een concrete bevraging en kregen de deelnemers de gelegenheid om hier actief mee te oefenen op een pc. Er waren 16 deelnemers. De sessie vond plaats in maart van 18.30 tot 21.00u in Antwerpen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 36,30 euro voor personen uit organisaties met een PROSE-lidmaatschap. Indien er nog plaats vrij is, kunnen anderen aansluiten tegen 65,95 euro. Identificatiecode OD220210. U kunt online registreren.

programma in pdf  

November-december 2008: opleiding Werken met PROSE (Gent)
In een reeks van woensdagavondsessies kregen de deelnemers een vorming in basisprincipes en technieken van kwaliteitszorg, werken met PROSE en PODS, opbouw van een kwaliteitszorgsysteem, werken met bevragingen, evaluatiegroepen, indicatoren, procesbeheersing en verbeterplannen.

programma pdf  

24 juni 2008: avondsessie online diagnostiek (Antwerpen)
Op deze avondsessie werden de mogelijkheden van PODS (PROSE Online Diagnostics System) concreet gedemonstreerd via een concrete bevraging en krijgen de deelnemers de gelegenheid om hier actief mee te oefenen op een pc.

programma pdf  

29 mei 2008: studiemiddag online diagnostiek (Tilburg)
Op deze middag kreeg men een visie op kwaliteitszorg, gebruiksmogelijkheden van PROSE Online Diagnostics System, en praktijkgetuigenissen. Bekijk de folder.

28 november, 4 en 17 december 2007: gebruikerssessies (Kortrijk, Antwerpen en Hasselt)
Op deze sessies werden de mogelijkheden van PODS (PROSE Online Diagnostics System) gedemonstreerd via een concrete bevraging. Ook werden de vernieuwde werkformulieren toegelicht met concrete voorbeelden. Speciale aandacht ging naar prioritering en het opmaken van actieplannen. Tenslotte werden de verschillende soorten beschikbare vragenlijsten overlopen. In Kortrijk waren 33 deelnemers, in Antwerpen 43, in Hasselt 28.

deelnemerslijst Antwerpen pdf programma Antwerpen pdf

18 juni 2007: symposium over Europese invloeden op levenslang leren (Brussel)
Er waren presentaties over Europese beleidslijnen, de kwalificatiestructuur in Europa en Vlaanderen, de impact van internationale samenwerkingsprogramma’s en de dagelijkse beleidsvoering in opleidingscentra. Na de presentaties vond de uitreiking van de PROSE-kwaliteitslabels plaats door de Minister, gevolgd door een receptie.

programma pdf deelnemerslijst pdf

februari 2007: workshops Kwaliteitszorg in het onderwijs (Gent)
Voor directieleden, stafmedewerkers en kwaliteitscoordinatoren uit het secundair onderwijs. Workshopleiders waren Hugo Gevaert, Gilbert Deketelaere en Andre Vyt. De thema's waren: Werken aan kwaliteitszorg met PROSE (24 januari), meten en cyclisch werken aan kwaliteitszorg (7 februari) en Actieplannen en indicatoren opmaken en opvolgen (14 februari). De deelnameprijs bedroeg 121,00 euro per vormingsdag. Wie geen PROSE-lidmaatschap heeft, betaalde 157,30 euro. Wie aan de 3 sessies deelnam, betaalde slechts 290,40 euro (niet-leden 399,30 euro).

tweebladsfolder (500 kb) pdf

1 december 2006: studienamiddag Zorg op school (Torhout)
Van overheidswege wordt zelfevaluatie gestimuleerd als een pijler voor kwaliteitszorg in scholen. Het beleid vraagt ook zorgverbreding voor leerlingen. Bij integrale kwaliteitszorg slaat zorg op diverse aspecten van de school als organisatie: niet alleen omgaan met leerlingen, maar ook zorg voor het personeel en zorg voor een goede omgeving en een goede toekomst. Op de studienamiddag van vrijdag 1 december in Torhout (campus Katho-RENO) werden drie thema’s door experten op een interactieve manier en vanuit praktijkervaring in workshops aangebracht. Hierbij werd ingegaan op goede praktijken en ook hoe PROSE hierin kan worden gebruikt. De studienamiddag stond open voor directieleden en medewerkers van secundaire scholen. De deelnameprijs voor PROSE-leden bedroeg 48,40 euro; voor anderen 66,55 euro. Er waren 25 deelnemers. PROSE-leden kunnen op de gebruikerssite terecht voor discussie over de thema's.

Programmafolder pdf

Juni 2006: vormingssessies kwaliteit in zorg en welzijn (Gent)
Een driedaagse vorming is ingericht voor kwaliteitsverantwoordelijken en medewerkers. Op 9 juni is ingegaan op het werken met actieplannen (Filip De Baets), op 16 juni het werken met indicatoren (Jo De Grave) en op 23 juni het goed introduceren, plannen en afstemmen van PROZA-diagnoses (Filip De Baets). De groep bestond uit 20 personen.

Programmafolder pdf

10 februari en 10 maart 2006: Studiedagen Kwaliteit in zorg en welzijn (Kortrijk en Antwerpen)
Deze studiedagen organiseerden we in samenwerking met het Verbond Sociale Ondernemingen en het Vlaams Welzijnsverbond. Jos Theunis (hoofd inspectiedienst VFSIPH) reflecteerde op het kwaliteitsdecreet voor de welzijns- en gezondheidssector en op de plaats die zelfevaluatie hierin krijgt. Filip De Baets (Vereniging Ons Tehuis) belichtte vanuit praktijkoogpunt het traject tussen de eisen van het decreet en het werken met verbeterplannen. Andre Vyt lichtte enkele accenten in kwaliteitszorg toe en presenteert de mogelijkheden van online diagnoses met PROZA. Workshopleiders gingen in op drie thema’s: (A) Participatie, ondersteuning en tevredenheid van medewerkers en cliënten, (B) het werken met indicatoren en kwaliteitsmetingen in functie van kwaliteitsnormen en (C) het werken met prioritaire actieplannen en opvolgen van verbeterprojecten. Meer dan 200 personen woonden de studiedagen bij.

Programmafolder pdf

21 en 24 oktober 2005: Studienamiddagen goede praktijken in het onderwijs (Brussel)
Presentaties waren: Opbouw van een gegevensbasis voor goede praktijken in kwaliteitszorg (L. Bollaert en H. Gevaert), Flexibele online diagnostiek via zelfevaluatie in team (A. Vyt) en De meta-evaluerende rol van inspectie en administratie (N. Vercruysse, Administratie Hoger Onderwijs, en K. Arnouts, inspecteur-generaal Secundair Onderwijs).

3 juni 2005: Workshop Werken met PROZA in de Geestelijke Gezondheidszorg (Dexia hoofdkantoor, Gent)
Op deze workshop waren 16 directieleden en kwaliteitscoordinatoren uit Vlaamse Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Sessieleiders waren J. De Grave (De Grave Consulting) en A. Vyt (Qred Consulting). Er werd ingegaan op het concreet werken met PROZA in het licht van het nieuwe kwaliteitsdecreet.

11 mei 2005: Conferentie Quality assurance and development in higher education (Serwir Business Centre)
Op deze internationale conferentie (met workshops) waren de sprekers: G. Haug (European Higher Education Expert), C. Steed (Sheffield Hallam University), C. Oertle (Swiss Conference of Cantonal Ministers of Public Health), B. Gertsch (Higher Education expert), en A. Vyt (Qred Consulting). Er waren 60 deelnemers uit verschillende Europese landen.

Announcement pdf
Speakers and workshop leaders pdf
Programme and registration pdf