Corporate website Gebruikerssite Online diagnostiek
Français English
instrumentarium

PROSE als model en als methode
PROSE is een systeem voor kwaliteitszorg in en doorlichting van een organisatie en voor het formuleren van verbeteracties op verschillende aspecten in een systematisch raamwerk. Het instrument is ge´nspireerd op het Excellende model van EFQM en vertrekt van zelfevaluatie als hoeksteen van integrale kwaliteitszorg, waarin verschillende betrokkenen participeren. PROSE werd modulair opgevat zodat het zowel gebruikt kan worden voor het analyseren van deelaspecten als voor de totaliteit van de organisatie. Het instrument is in verschillende versies ontwikkeld, voor verschillende doelsectoren. Instellingen kunnen toetreden tot het netwerk en gebruik maken van alle tools die beschikbaar zijn, inclusief de online diagnostiek. Wilt u even nagaan wat de kenmerken zijn van het werken met PROSE? Bekijk dan even de checklist van kenmerken terzake.

De versies van PROSE
PROSE-versies worden in intensief overleg met sectorale projectgroepen ontwikkeld. Zo is het ontwikkelde instrument telkens goed gevalideerd, bruikbaar en aangepast aan de sector waar het wordt toegepast. Dit is een van de redenen voor het succes van PROSE. Kwaliteitszorg is op die manier geen abstract model, maar een zeer resultaatgerichte methodiek. Sinds 2005 is de online diagnostiek operationeel, die de flexibiliteit en efficientie sterk heeft verhoogd. PROSE is actief in twee sectoren.

[O&V - Sectorversies binnen Onderwijs & Vorming]  -  [G&W - Sectorversies binnen Gezondheid & Welzijn]

Uitgebreide infobrochure voor de sector Onderwijs & Vorming (16 blz, 2 MB) pdf
Uitgebreide infobrochure voor de sector Gezondheid & Welzijn (16 blz, 2 MB) pdf
Toespraken van koepelorganisaties uit de zorg- en welzijnssector (0,5 MB) pdf
Infobrochure over de specifieke versie voor praktijk- en voortgezet onderwijs (2,5 MB) pdf
Infobrochure over de specifieke versie voor residentiele zorg (1,8 MB) pdf
Infobrochure over de specifieke versie voor deeltijds kunstonderwijs (0,5 MB) pdf