Corporate website Gebruikerssite Online diagnostiek
Français English
online diagnostiek

PROSE-leden kunnen gebruik maken van de online diagnostiek via het PROSE Online Diagnostics System (PODS). Het invullen van een vragenlijst bevat niet alleen het antwoorden op items, maar ook optionele onderdelen zoals het aangeven van prioriteiten voor verbetering. De diagnostiekbeheerder kan de bevraging zelfs zodanig instellen dat de respondenten voor de als positief gescoorde items kunnen aangeven hoe zij hun bewering kunnen staven. Ze kunnen ook nog een drietal open eindvragen beantwoorden. Alle antwoorden van de respondenten zijn in Excelformaat downloadbaar, tot op itemniveau. Het betekent dus een enorme verhoging van de flexibiliteit en het rendement van PROSE-diagnoses.

De OAM stelt een bevraging in
De respondent beantwoordt de vragen

Een centrale contactpersoon (online access manager) beheert de online accounts en de toegangscodes voor de personen die in de organisatie toegang krijgen tot het systeem. Hij kan ook bijkomende online diagnostics managers aanstellen, die de diagnoses binnen hun afdeling beheren. Deze kiezen de bevragingen, stellen de bevragingsperiode in en geven bepaalde personen als respondent toegang tot bepaalde vragenlijsten. Ze kunnen een gepersonaliseerde instructie op het scherm van de respondent laten verschijnen en aan respondenten via geautomatiseerde e-mail een bericht versturen.

Respondenten kunnen hun individuele rapporten uitprinten. De diagnostiekmanagers kunnen de analyserapporten per groep uitprinten of de data opslaan in een Excel-bestand voor verdere analyse. De online diagnostiek vormt op deze manier een performant en flexibel systeem. Ook bevragingen op maat en anonieme surveys op grote schaal zijn mogelijk, waarbij het aantal respondenten onbeperkt is.

Bij de online diagnostiek gebruikt met credits (krediepunten). Een credit staat voor het gebruik van één online vragenlijst door één persoon, met aanduiding van verbeterprioriteiten en bewijsmateriaal en incl. automatische gegevensverwerking. Als u een bevraging van 3 vragenlijsten laat invullen door 10 respondenten, dan verbruikt u 30 credits. De credits kunnen ook gebruikt worden voor het instellen van grootschalige anonieme surveys. Hierbij worden het aantal credits berekend op basis van het aantal vragen, ongeacht het aantal respondenten. In het lidmaatschap is automatisch een jaarlijks pakket kredietpunten opgenomen, afhankelijk van het aantal FTE medewerkers in de organisatie. Men kan bijkomende credits bestellen. De tarieven van de beschikbare pakketten vindt men terug in de sectie Kostprijzen.

folder over PROSE Online Diagnostics pdf