Corporate website Gebruikerssite Online diagnostiek
Français English
kwaliteitslabels

PROSE bewaakt en stimuleert als netwerk het kwaliteitsvol gebruik van het PROSE instrumentarium. We reiken kwaliteitslabels uit aan organisaties die bewijs kunnen leveren van hun goede praktijk. Een label kan uitgereikt worden aan de organisatie als geheel, of aan een afdeling (bijv. departement) binnen de organisatie. Aanvragen worden via een dossier opgemaakt, dat door onafhankelijke PROSE-experten wordt beoordeeld. We onderscheiden een Basic label, een Advanced label en een Plus label. De B- en A-labels blijven drie jaar geldig; een +label blijft 5 jaar geldig. Een B-label legt de nadruk op goede startvoorwaarden voor kwaliteitszorg in de organisatie, op de correcte toepassing van de werkmethoden van PROSE en op het realiseren van zelfevaluatie (diagnosticeren). Een A-label wordt toegekend op basis van het opvolgen en realiseren van verbeterprojecten. Er wordt steeds veel belang gehecht aan de interne verantwoording via overleg en informatievoorziening Een +label legt de nadruk op verbreding en verdieping van het gebruik van PROSE in de organisatie en op de drie basisaspecten van kwaliteitszorg: verantwoording, verbetering en verankering. PROSE-leden kunnen een checklist op de gebruikerssite downloaden waarmee ze kunnen nagaan of ze in aanmerking komen voor een label.

informatiebrochure over de PROSE kwaliteitslabels pdf

In juni 2007 kregen de SYNTRA de kwaliteitslabels uitgereikt door minister Vandenbroucke. persmededeling


In september 2007 kreeg Vereniging Ons Tehuis (Ieper) het label uit de handen van Yves Leterme.

Eind 2004 kregen SIGO (Gistel) en SCVO-SIVO (Antwerpen) het label van Annette Geirnaert (VCK).