Corporate website Gebruikerssite Online diagnostiek
Français English
In de kijker
Voor het bekijken van bepaalde informatie in pdf hebt u Acrobat Reader® nodig. U kunt dit hier downloaden.

Opleidingsreeks: Werken aan kwaliteit herfst 2011 [meer info]
Op deze sessies (totaal 12u) worden de belangrijkste elementen van kwaliteitszorg, een kwaliteitssysteem, het PROSE model en de PROSE Online Diagnostics in kleine groep besproken: kwaliteitsplanning, prioritering, opmaken van priac, opvolgen van verbeterplannen. Men kan kiezen tussen dag-, avond- of namiddagformule.
PROSE Online Diagnostics System (PODS) nog verder vernieuwd en uitgebreid [meer info]
Naast standaardbevragingen met respondenten, kan je ook anonieme online bevragingen op grote schaal organiseren. Respondenten kunnen bij elk antwoorditem ook een bijkomende commentaar schrijven. PODS is op deze manier een unieke combinatie geworden van een kwantitatieve en een kwalitatieve benadering.

Supervisiesessies kwaliteitszorg met PROSE winter 2011 [meer info]
Leden kunnen vanaf 5 oktober intekenen op sessies waarin op basis van ervaringsmateriaal en cases/problemen aspecten van kwaliteitszorg en PROSE onder de loep worden genomen. Het aantal deelnemers aan deze sessies is beperkt tot max. 6, om zeer toepassingericht en interactief te kunnen werken.

Nieuwe versie voor residentiele zorg [meer info]
Deze versie is uitgewerkt met 5 directie- en stafmedewerkers. Ze is bestemd voor RVT's, WZC's, PVT's en centra voor kortdurend verblijf. Er wordt ook de koppeling gelegd met sectorale minimale kwaliteitsnormen.

Accreditatiescan Hoger Onderwijs ook voor volwassenenonderwijs en opleidingscentra [meer info]
Sinds 2007 werken verschillende hogescholen met deze scan, gericht op beoordelingsaspecten van het NVAO-accreditatiekader. Sinds 2010 is deze scan ook online in PODS beschikbaar voor het volwassenenonderwijs.
Mindmaps Hoger en volwassenenonderwijs beschikbaar
Een set van Mindmaps die in het hoger onderwijs op creatieve manier kunnen ingezet worden bij zelfevaluaties is in 2010 ontwikkeld. Het is het resultaat van een samenwerking tussen TRIS en PROSE. De mindmaps zijn ook in het volwassenenonderwijs bruikbaar.
Benchmarking gegevens binnenkort consulteerbaar
Tegen 1 november 2011 komt een gegevensbank beschikbaar op de gebruikerssite, zodat PROSE-leden hun eigen diagnosegegevens op een vertrouwelijke manier kunnen vergelijken met (anonieme diagnosegegevens) uit hun sector.

disclaimer