Corporate website Gebruikerssite Online diagnostiek
Français English
doel & missie

PROSE heeft als doel het ontwikkelen en verspreiden van methoden en instrumenten voor integrale kwaliteitszorg in organisaties. Deze methoden zijn gericht op kwaliteitsmeting, kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering op basis van zelfevaluatie. Omdat kwaliteitszorg niet alleen afhankelijk is van het model en het instrument dat men gebruikt, maar ook van de wijze waarop men het gebruikt, nemen we ook initiatieven die goede praktijken aanmoedigen en ondersteunen.

PROSE is een netwerk van organisaties. Het samenwerkingsverband is ontstaan in 1998 en heeft in 2000 het statuut aangenomen van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarbij het beleid wordt bepaald door partners in een raad van bestuur. We richten ons vooral tot nonprofit-organisaties. Aangezien financiële middelen voor kwaliteitszorg en expertise-opbouw hier beperkt zijn, en men toch voor belangrijke uitdagingen staat (vaak door de overheid opgelegd), willen we op een klantvriendelijke en budgetvriendelijke manier de kwaliteitszorg in deze sector helpen realiseren.


PROSE is actief in de Benelux-landen, en sinds 2005 ook op Europees vlak met de introductie van Engelstalige en Franstalige versies.