Corporate website Gebruikerssite Online diagnostiek
Français English
deskundigen
PROSE is een middel om doelgericht aan kwaliteitszorg te doen. Een uitgebreide handleiding helpt hierbij. Erkende PROSE-experts kunnen bijkomend advies geven bij de invoering en het gebruik van PROSE. Ze zijn ook gemachtigd om vorming te verstrekken over het model en het instrument. PROSE-experts zijn erkend op basis van hun deskundigheid in kwaliteitszorg, hun kennis en ervaring met PROSE, hun ervaring met het geven van vorming en hun kennis van een of meerdere sectoren waarvoor versies zijn ontwikkeld (Onderwijs & Vorming of G&W). Zij leveren advies en vorming aan een tarief dat door PROSE is vastgesteld (zie bij kostprijzen).

Naam
Functie
O&V G&W
Lucien BollaertDiensthoofd Onderwijs & Onderzoek aan de Hogeschool West-Vlaanderen
Paul GarreKwaliteitsmanager bij EHSAL Hogeschool Brussel

Andre GovaertCoördinator Onderwijsontwikkeling en Kwaliteitszorg Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

Johan De LangheDepartementshoofd aan de Katholieke Hogeschool Zuid-West Vlaanderen

Ivan Van Hulle Coördinator Onderwijsontwikkeling Katholieke Hogeschool Zuid-West Vlaanderen
Lucia Van HoofDocent aan de Karel-de-Grote Hogeschool

Andre VytQred Consulting, docent opleidingen gezondheidszorg aan de Arteveldehogeschool
Wouter Van den BergheTilkon Adviesbureau

Hugo GevaertDirecteur Sint-Godelievecollege

Gilbert DeketelaereKwaliteitscoördinator Sint-Godelievecollege

Jan VosSteunpunt Algemeen Welzijnswerk

Jo De GraveDe Grave Consulting en kwaliteitscoördinator CGG Zuid-Oost-Vlaanderen
Linda BeirensStafmedewerker Vlaams Welzijnsverbond

Pol SchouppeDirecteur OOOC De Waai

Gert HoubenKwaliteitscoördinator Jongerenwerking Pieter Simenon

Christa GadeyneDirecteur thuisbegeleidingsdienst Meir

Bram AntheunisKwaliteitscoördinator dagcentrum De Totem
Filip De BaetsDirecteur Vereniging Ons Tehuis

Chris Van OmmerenOpleider Fontys OSO

Peter CorstanjeOpleider Fontys OSO

Yvonne Souisa-VlamOpleider Fontys OSO
Nico SchouwsOpleider Fontys OSO
Bart VandenbrouckeDirecteur CVO HITEK
Helma de KeijzerOpleider Fontys OSO