Corporate website Gebruikerssite Online diagnostiek
Français English
demo
Quickscan SO
Leiderschap
 
1. De leidinggevenden hebben een expliciete visie op onderwijsbeleid en management.
 
12345geen idee
2. De leidinggevenden tonen een persoonlijke visie op en een engagement voor kwaliteitszorg.
 
12345geen idee
3. De leidinggevenden betrekken de personeelsleden bij het formuleren van korte- en lange-termijn doelstellingen.
 
12345geen idee
4. De leidinggevenden zorgen voor een consequente evaluatie en opvolging van de uitwerking van die doelstellingen.
 
12345geen idee
5. De schoolleiding stimuleert de personeelsleden tot het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid.
 
12345geen idee
6. De leidinggevenden nemen geregeld initiatieven om de werksfeer en de werkprocessen te optimaliseren.
 
12345geen idee
7. De personeelsleden ervaren concreet waarop of waarvoor de leidinggevenden hen waarderen.
 
12345geen idee
8. De leidinggevenden nemen regelmatig het voortouw bij vernieuwingen en maken er middelen voor vrij.
 
12345geen idee
9. De schoolleiding is goed op de hoogte van de kwaliteiten en de inzet van de medewerkers.
 
12345geen idee
10. De leidinggevenden zijn zich bewust van eigen zwakke punten en scholen zich regelmatig bij om effectiever te werken.
 
12345geen idee
11. Er wordt aandacht besteed aan communicatie-afspraken bij belangrijke veranderingen in de organisatie.
 
12345geen idee
12. De leidinggevenden hebben zicht op ondersteuningsbehoeften en op verwachtingen van personeelsleden die zich willen bijscholen.
 
12345geen idee
13. De schoolleiding toont openheid voor kritiek en stelt haar functioneren bij op grond van feedback en kritiek.
 
12345geen idee
14. Leidinggevenden participeren actief in het werkveld via werkgroepen, koepelorganisaties enz.
 
12345geen idee
15. De leidinggevenden stimuleren tot actieve deelname aan initiatieven van interne en externe samenwerking.
 
12345geen idee
16. De leidinggevenden leveren een tijdige en actieve bijdrage ter beïnvloeding van nieuwe overheidsmaatregelen of wetgeving.
 
12345geen idee
17. De leidinggevenden zorgen voor een goede organisatiestructuur en gaan planmatig en consequent te werk.
 
12345geen idee
18. De leidinggevenden maken bij belangrijke beslissingen de afweging van pro’s en contra’s van verschillende scenario’s.
 
12345geen idee
19. De leidinggevenden hebben steeds bijzondere aandacht voor kansen en bedreigingen in nieuwe ontwikkelingen.
 
12345geen idee
20. De leidinggevenden leggen spontaan de link met alle noodzakelijke mensen en middelen om een gegeven probleem op te lossen.
 
12345geen idee